Ranking

Darmowe chwilówki - ranking 2023

Rynek pożyczkowy w Polsce obejmuje dwa podstawowe segmenty: bankowy – na którym polskie i zagraniczne banki udzielają kredytów i pożyczek zarówno osobom fizycznym, prawnym, jak i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, oraz pozabankowy – który konsumentom oferuje przede wszystkim darmowe chwilówki online bez BIK. W gospodarce rynkowej instytucje pożyczkowe stanowią ważną część rynku finansowego. Oferując pożyczki o relatywnie niskich kwotach i na bardzo krótkie okresy umożliwiają finansowanie bieżącej konsumpcji.

1

Pożyczka od 100 PLN do 8000 PLN

Pierwsza pożyczka do 1000zł za darmo

Dla osób w wieku od 20 do 72 lat

Na okres 1 lub 31 dni

2

Od 150 pln do 4 000 pln

W 15 minut na Twoim koncie

Pierwsza pożyczka do 1000zł za darmo

Opłata rejestracyjna 1 zł

3

Pożyczka od 50 PLN do 1000 PLN

Dla osób w wieku od 18 do 75 lat

Na okres 1 lub 31 dni

4

solcredit

Od 100 pln do 5 000 pln

W 15 minut na Twoim koncie

Opłata rejestracyjna 1 grosz

5

Od 200 pln do 15 000 pln

Od 1 do 30 dni

Opłata rejestracyjna 1 grosz

Pierwsza pożyczka do 5000zł za darmo

6

Od 100 pln do 4 000 pln

Pierwsza pożyczka GRATIS

Opłata rejestracyjna 1 grosz

7

Od 200 pln do 5 000 pln

Na 15, 30, 45 dni

opłata rejestracyjna 1 zł

8

Od 50 pln do 10 000 pln

Opłata rejestracyjna 10 groszy

24 miesiące

Chwilówki za darmo - historia i rozwój pozabankowego rynku pożyczek w Polsce

Pozabankowy segment rynku finansowego zaczął się rozwijać wraz z zainicjowaniem na początku lat 90. XX wieku transformacji ustrojowej i gospodarczej. Instytucją finansową, która jako pierwsza zaczęła oferować polskim konsumentom pożyczki krótkoterminowe była spółka Provident. Na krajowym rynku to brytyjskie konsorcjum finansowe zaczęło funkcjonować od 1997 roku, udzielając szybkich chwilówek setkom tysięcy klientów rocznie. W kolejnych latach zaczęły dołączać inne podmioty, takie jak m.in. Profi Credit, Vivus, Wonga, Bocian, co doprowadziło do poszerzenia oferty. Efektem rozwoju rynku było pojawienie się wielu różnych modeli udzielania darmowych pożyczek.

Porównywarka darmowych chwilówek - znajdź idealną firmę dla siebie

Firma pożyczkowa Pożyczasz Okres spłaty
Wandoo 100 - 8000 zł do 31 dni
Net Credit 150 - 4000 zł do 30 dni
Kuki.pl 200 - 15000 zł do 30 dni
Credy 50 - 1000 zł do 31 dni
Vivus 200 - 4000 zł do 30 dni
Pożyczka Plus 200 - 5000 zł do 45 dni
Wonga 50 - 10000 zł do 24 miesięcy

Chwilówki - model domowy udzielania pożyczek

Istotą i specyfiką modelu domowego, jako kanału offline udzielania pożyczek jest pozyskanie klienta przez pożyczkodawców w ramach rozbudowanej sieci agentów, wspieranej intensywnymi działaniami reklamowo-marketingowymi. W tym systemie pożyczkobiorca umawia się na spotkanie z przedstawicielem handlowym firmy pożyczkowej w domu. Podczas wizyty, konsultant instytucji finansowej dokonuje weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów oraz ocenia wiarygodność kredytową klienta na podstawie wywiadu, oraz własnych obserwacji. Nie jest natomiast sprawdzana historia kredytowa w BIK. W przypadku pozytywnej decyzji chwilówka jest dostarczana w gotówce lub przelewem na wskazane konto.

Chwilówki - model oddziałowy udzielania darmowych pożyczek

Otrzymanie darmowej chwilówki wymaga bezpośredniej wizyty klienta w oddziale firmy lub placówce partnerskiej oraz dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Co do zasady, finansowe instytucje oddziałowe mają dużą elastyczność w przyznawaniu pożyczki, której wielkość i termin różnią się w zależności od polityki pożyczkowej. Co do zasady preferowany jest ratalny system spłaty zadłużenia.

Pożyczka chwilówka za darmo bez BIK - model online

Wraz z rozwojem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz elektronicznych systemów płatniczych pojawił się model internetowy udzielania pożyczek. Osoby korzystające z usług online kierują się przede wszystkim prostotą i szybkością uzyskania środków. Od momentu złożenia przez klienta wniosku, proces przyznania chwilówki trwa od kilku do kilkunastu minut. Firmy pożyczkowe dokonują szybkiej oceny scoringowej wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy na podstawie treści z kwestionariusza oraz pochodzących z Biura Informacji Gospodarczej (BIG) czy Krajowego Rejestru Długów (KRD). W przypadku rynku chwilówek online procedura sprawdzania odbywa się w większości przypadków bez BIK. Pożyczkodawca weryfikuje natomiast poprawność danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przy pomocy przelewu na niewielką kwotę. W praktyce jest to symboliczny 1 grosz. Po zakończeniu weryfikacji i otrzymaniu pozytywnej decyzji klient otrzymuje wnioskowaną kwotę pożyczki na wskazane konto bankowe. Pierwsza chwilówka jest darmowa i nie ma żadnych ukrytych kosztów.

Pożyczka chwilówka - istota prawno-ekonomiczna

Z etymologiczno-semantycznego punktu widzenia pożyczka pochodzi od łacińskiego słowa creditum (dług) i w ujęciu historycznym stanowi najprostszą formę finansowania przez osoby fizyczne różnych celów. Umowa chwilówki z prawnego punktu widzenia jest stosunkiem zobowiązaniowym, którego specyfika polega na przeniesieniu własności pieniędzy przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy, który z kolei jest zobligowany do zwrotu kwoty pożyczki w określonym terminie. Podstawowe kwestie związane z chwilówkami online w Polsce regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Natomiast gospodarczy sens tego instrumentu finansowego wyraża się w tym, że osoba otrzymująca wartości majątkowe uzyskuje możliwość korzystania z nich w dowolny sposób (np. finansując swoje bieżące cele konsumpcyjne). Ekonomiczny wymiar pożyczek związany jest także z rolą, jaką pełnią one w systemie społeczno-gospodarczym. Istnieją bowiem współzależności między rozwojem pozabankowego rynku pożyczkowego, w tym chwilówek a rozwojem poszczególnych obszarów (dziedzin, działów, gałęzi, branż) gospodarki narodowej, wzrostem gospodarczym, poziomem konsumpcji czy stylem i jakością życia społeczeństwa.

Umowa darmowej chwilówki online - jakie cechy?

O istocie i specyfice umowy chwilówki za darmo online świadczą następujące jej atrybuty:

  • konsensualność – umowa pożyczki dochodzi do skutku przez samo porozumienie stron,
  • dwustronność – zarówno firma pożyczkowa, jak i konsument zaciągają określone zobowiązania. Pożyczkobiorca nie musi przy tym wykonać świadczenia, jeżeli wcześniej nie wykonał go pożyczkodawca,
  • nieodpłatność – strony mogą swobodnie zdecydować, czy chwilówka będzie miała charakter tzw. umowy nieodpłatnej „darmowej”, czy też odpłatnej. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym pożyczka jest odpłatna tylko wówczas, gdy wynika to z wyraźnego postanowienia umowy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, forma zawarcia umowy może być co do zasady dowolna. W praktyce gospodarczej przybiera jedną z trzech postaci, tj. pożyczki ustnej, pisemnej i konkludentnej (dorozumianej). Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w sytuacji, jeśli wartość pożyczki przekracza 1 tys. zł, to taka umowa wymaga zachowania formy dokumentowej, która może przybrać wieloraką formę tradycyjną lub online w postaci (e-maila czy SMS-a).

Pożyczka a kredyt bankowy - podobieństwa i różnice

Polski ustawodawca odróżnia instytucję pożyczki od kredytu bankowego, mimo że z punktu widzenia gospodarczego pełnią one podobne funkcje i role. Obie formy dotyczą bowiem przeniesienia własności środków pieniężnych. Najważniejsze podobieństwa i różnice tych instrumentów finansowych na podstawie wybranych kryteriów przedstawiono w poniższej tabeli.

Ta strona korzysta z plików cookies, co umożliwia rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer. Umożliwia to wygenerowanie strony www, opierając się głównie na jego preferencjach. Szczegóły zawarte są w zakładce: Polityka Prywatności. Korzystając, zgadzasz się na warunki tam zawarte.