Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

 • 1 000
 • 60 000
 • 120 000
 • 180 000
 • 240 000
 • 300 000

Na ile rat?

 • 10
 • 60
 • 120

Twoje Dane

strona główna > blog pożyczkowy > Przydatne artykuły > Renta rodzinna a udzielenie kredytu

Ocena: 5, Głosów: 21, Data dodania: 04-09-2018/18:21

Renta rodzinna a udzielenie kredytu

Reklama


 

 

Renta rodzinna a pożyczka

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym członkom rodziny po śmierci osoby, która zapewniała rodzinie byt i miała prawo do świadczeń ZUS. Wypłacana jest wdowom, dzieciom, ale może być również wypłacana rodzicom zmarłego bądź wnukom, czyli osobom, które były na utrzymaniu zmarłego. Osoby pobierające świadczenie, jak każdy inny, mają swoje potrzeby, które czasem trzeba sfinansować kredytem bądź pożyczką pozabankową. Powstaje pytanie, czy renta rodzinna, będąca jedynym źródłem dochodu, jest akceptowana przez banki i firmy pozabankowe. Od czego zależy pozytywna odpowiedź banku? Kiedy swoje kroki kierować do firmy pozabankowej? A także,  o czym pamiętać składając wniosek, by nie został odrzucony?

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Jak już wymieniono na początku, renta rodzinna, w dużym uproszczeniu mówiąc, przysługuje osobom, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Oczywiście zmarły musiał wcześniej pracować bądź prowadzić działalność, a składki były odprowadzane do ZUS. Rentę rodzinną otrzyma wdowa, jeśli:

 • ma 50 lat,
 • nie może pracować,
 • wychowuje dzieci do 16. roku życia bądź 18 roku życia, gdy się uczą.

O rentę rodzinną może starać się również była małżonka, jeśli zmarły nadal ją utrzymywał i spełnia powyższe wymagania. Ponadto, rentę po zmarłym mężu może otrzymać również kobieta, która nie spełnia powyższych warunków, ale jest w złej sytuacji finansowej. Świadczenie przyznawane jest na rok bądź dwa lata, gdy zdecyduje się na ukończenie kursów podnoszących jej kwalifikacje.

Rentę rodzinną otrzymują również dzieci do 25. roku życia, jeśli się uczą. Poza tym renta rodzinna przysługuje rodzicom zmarłego, jeśli byli na jego utrzymaniu. Podobnie sytuacja wygląda z wnukami i rodzeństwem- gdy byly osobami niepełnoletnimi w chwili śmierci członka rodziny i na jego utrzymaniu.

Renta rodzinna czasowa i stała

Renta rodzinna może być przyznana na stałe bądź na określony czas. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku starania się o kredyt w banku czy też pożyczkę pozabankową. Jeśli renta rodzinna ma charakter czasowy, wówczas wnioskując o pożyczkę, datę spłaty należy ustalić na miesiąc przed wygaśnięciem świadczenia. Jeśli złożysz wniosek o kredyt z terminem spłaty dłuższym niż przyznane świadczenie, jest więcej niż pewne, że bank odrzuci wniosek. W przypadku renty przyznanej na stałe, okres spłaty nie ma już większego znaczenia. Dla banku jest to pewny i stały dochód, stąd kredyt można otrzymać od ręki, przy pierwszej wizycie w banku, mając ze sobą decyzję o przyznaniu świadczenia. Podobnie w przypadku pożyczek pozabankowych.

Wysokość renty rodzinnej a kredyt

Jeśli renta rodzinna przysługuje jednej osobie to wynosi 85% świadczenia przysługującego zmarłemu. Natomiast, gdy uprawnione są już dwie osoby, to jej wysokość zwiększa się do 90%. W przypadku trzech i więcej osób wypłacane jest 95%. Pieniądze dzielone są równo pomiędzy każdego członka rodziny. Im więcej osób do podziału, tym niższe świadczenie, a od jego wysokości zależy zdolność kredytowa. Niski dochód z tytułu renty rodzinnej może przekreślać możliwość otrzymania kredytu z banku. Inaczej jest w przypadku firm pozabankowych, które są znacznie bardziej elastyczne i nie podają z reguły minimalnego dochodu, który otwiera drzwi do pożyczki. Sprawa jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników. Składając wniosek, należy pamiętać, że jeśli renta rodzinna jest dzielona na kilka osób, należy podać kwotę, która przysługuje tylko zainteresowanemu pożyczką. A jeśli renta przyznana jest wdowie i małoletnim dzieciom, ten fakt należy zaznaczyć we wniosku, iż określona liczba osób korzysta ze świadczenia.

Renta na dzieci a kredyt

Wdowa otrzymująca rentę rodzinną na dzieci nie otrzyma kredytu w banku, jeśli świadczenie jest jej głównym źródłem dochodu. Dla banku istotne znaczenie ma dokument z decyzją ZUS-u. Na nim powinny widnieć dane osoby zainteresowanej pożyczką. Jeśli wdowa tylko zarządza pieniędzmi należącymi do nieletnich dzieci, nie dostanie kredytu w banku. Można spróbować poszukać pożyczki pozabankowej. Firmy oferujące pożyczki w sieci są bardziej elastyczne i akceptują różne źródła dochodu. Zanim jednak zostanie złożony wniosek, trzeba sprawdzić, czy firma pożyczkowa nie wymienia akceptowanych źródeł dochodu.

Co zwiększa szanse na kredyt w banku?

Oprócz stałego dochodu, znaczenie mają również inne elementy zdolności kredytowej. Są to między innymi obciążenia, posiadane zadłużenie, odziedziczone po zmarłym długi. Istotna jest również historia kredytowa w BIK. Jeśli wdowa otrzymuje rentę rodzinną przyznaną na stałe bądź czasowo w odpowiedniej wysokości, nie ma długów i dobrą historię kredytową, ma duże szanse na otrzymanie kredytu w banku.

Kiedy wybrać pożyczkę pozabankową?

Jeśli BIK nie jest idealny bądź zmarły pozostawił długi, to lepszym rozwiązaniem może się okazać pożyczka pozabankowa. Podobnie w sytuacji, gdy prawo do świadczenia ma kilka osób, przykładowo wdowa i dwoje dzieci. Bank pod uwagę weźmie wówczas 1/3 świadczenia przynależną żonie, a firma pozabankowa całe świadczenie- oczywiście to też zależy od polityki firmy. Ale łatwiej znaleźć taką firmę niż bank.

Renta rodzinna jest świadczeniem takim samym jak inne wypłacane przez ZUS, dlatego kredyt jak i pożyczka pozabankowa są w zasięgu ręki. A ostateczna decyzja zależy od szeregu czynników.

Reklama

Skomentuj artykuł

Twoję Imię:
Komentarz:
Captcha
align center Podobne artykuły, które mogą Cię zaciekawić
Ta strona korzysta z plików cookies, co umożliwia rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer. Umożliwia to wygenerowanie strony www, opierając się głównie na jego preferencjach. Szczegóły zawarte są w zakładce: Polityka Prywatności. Korzystając, zgadzasz się na warunki tam zawarte.