Formularz pożyczkowy

Wniosek o pożyczkę

Zanim wypełnisz wniosek o pożyczkę, zapoznaj się szczegółowo z warunkami pożyczenia pieniędzy. Możesz także skorzystać z fachowego doradztwa konsultanta. Pozwoli Ci to uniknąć nieprzyjemności w razie problemów ze spłatą. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto przeanalizować kilka jej aspektów.


Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku o pożyczkę?

Zgodność pożyczki z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Prawo do odstąpienia od umowy kredytowej przysługuje Pożyczkobiorcy przez 14 dni od momentu jej zawarcia lub od dnia, w którym Klient otrzymał postanowienia umowy kredytowej. Wówczas należy pisemnie powiadomić kredytodawcę. Klient może w pełni spłacić pożyczkę przed upływem wyznaczonego terminu, pamiętając o uregulowaniu odsetek za faktyczny czas korzystania z kredytu oraz o prowizji za jego udzielenie. Zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek stanowią informację dla Klienta. Nie można ich traktować jako oficjalnego wyjaśnienia lub tłumaczenia dokumentu.

Stopa RRSO pożyczki. Wskaźnik RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania odznacza się stosunkowo dużą nieproporcjonalnością, stąd też nie można go uznać za miarodajny czynnik w stosunku do dużych pożyczek krótkoterminowych. Bardzo dobrze obrazuje to poniższa sytuacja: Klient ubiega się o pożyczkę w wysokości 100 zł, otrzymuje ją i jest zobowiązany do jej uregulowania w przeciągu tygodnia. Po upływie 7 dni musi on zapłacić 101 zł. Dla tego konkretnego przypadku RRSO wynosi 67,77%. W chwili, gdy inna osoba zaciągnie pożyczkę w kwocie 100 zł na czas jednego roku, musi ją spłacić w wysokości 167,77 złotych. Wynika z tego, że RRSO zależy od terminu, na jaki zaciągana jest pożyczka i w tych przypadkach będzie ona na poziomie 67,77%.

Opóźnienie spłaty rat. Bardzo często Klient, który złożył wniosek o pożyczkę nie jest w stanie spłacić rat kredytowych we wcześniej ustalonym terminie z powodu sytuacji losowych. Wówczas koniecznym jest powiadomienie kredytodawcy. Umożliwi to uregulowanie pożyczki w innym, dogodnym terminie, ale cały kredyt będzie bogatszy o odsetki wynikające z niespłacania rat w terminie. Dodatkowe koszty, wynikające z niewywiązywania się z umowy, pojawiają się wtedy, gdy Klient nie poinformuje serwisu o swoich kłopotach finansowych.

Nieuregulowane raty. Brak terminowej regulacji rat kredytowych oznacza niewywiązanie się z warunków umowy. Bank ma 30 dni na to, aby wypowiedzieć Klientowi umowę, a ponadto domagać się całkowitej spłaty zadłużenia. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku braku historii spłat rat pożyczki lub informacji o zagrożeniu upadłością. Kroki czynione w takim przypadku znajdują się w umowie, podpisanej przez Klienta.

Przedłużenie spłaty kredytu. Serwis tePożyczki.pl pokazuje oferty umożliwiające przedłużenie spłaty rat kredytowych. Jeżeli Klient zdecyduje się na takie rozwiązanie, nie musi obawiać się o dodatkowe, czy ukryte koszty. Oprocentowanie również nie ulegnie zmianie. Przedłużenie regulacji kredytu będzie miało miejsce po podpisaniu aneksu do umowy. Warunki spłaty kredytu, takie jak: zmniejszenie wysokości raty oraz zwiększenie sumy odsetek, znajdują się w umowie. Spłatę pożyczki można wydłużyć nawet o 2 lata. Przedłużenie jest darmowe i nie następuje automatycznie.

Procedury windykacyjne. Jeżeli raty pożyczki nie są regulowane, a Klient nie wywiązuje się z warunków zawartych w umowie, bank może wypowiedzieć wcześniej wspomnianą umowę pożyczkową w czasie 30 dni. W przypadku, gdy chodzi o upadłość Klienta, czas wypowiedzenia umowy przez instytucję bankową wynosi 7 dni. Powodem do podjęcia takiej decyzji przez Kredytodawcę może być brak historii spłat rat pożyczki, czy też zła sytuacja finansowa Interesanta, a nawet zagrożenie upadłością. W chwili, gdy upłynął okres wypowiedzenia umowy pożyczkowej, Klient niezwłocznie musi zwrócić całość kredytu oraz uregulować odsetki za faktyczny czas korzystania ze świadczenia. Konsekwencje, które może ponieść Klient oraz wszelkie działania, jakie może podjąć Kredytodawca, opisane są w umowie pożyczkowej.

Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika. W trakcie prowadzenia procedury pożyczkowej, będąc na etapie określania zdolności kredytowej Klienta, najważniejszą rzeczą dla banku są dochody Kredytobiorcy. Oprócz tego, ważne są również podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku niespłacania rat, użytkownik naraża się na utratę pozytywnej historii kredytowej a także negatywne wpisy odnotowane w BIK.


Potrzebujesz gotówki? Złóż wniosek o pożyczkę

Wypełnij wniosek o pożyczkę, a decyzję kredytową otrzymasz nawet w kilka minut. Atrakcyjne produkty finansowe i bardzo korzystne warunki spłaty rat. Złóż Twój wniosek o pożyczkę!

tePożyczki.pl
biuro@tepozyczki.pl


Tel.: 505-758-806
(z numerów komórkowych)

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 07:00 - 23:00
Sobota, Niedziela: 7:00-23:00
Ta strona korzysta z plików cookies, co umożliwia rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer. Umożliwia to wygenerowanie strony www, opierając się głównie na jego preferencjach. Szczegóły zawarte są w zakładce: Polityka Prywatności. Korzystając, zgadzasz się na warunki tam zawarte.