Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego TePożyczki.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) ustanowiony jest dla serwisu Tepozyczki.pl prowadzonego przez właściciela serwisu: e-mail: biuro@Tepozyczki.pl, dalej jako „Właściciel” zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)..

2. Używanie Serwisu Tepozyczki.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Serwisu.

3. Regulamin zawiera:

- Zakres i typy usług świadczonych drogą elektroniczną;

- Zasady usług świadczonych drogą elektroniczną;

- Odpowiedzialność za treści;

- Minimalne wymagania techniczne wymagane do współpracy z serwisem Tepozyczki.pl;

- Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

- Postępowanie reklamacyjne;

4. Definicje:

- Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem Tepozyczki.pl;

- Właściciel – operator Portalu, e-mail: biuro@Tepozyczki.pl;

- Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i przeglądająca jego zasoby;

- Firma pożyczkowa – instytucja udzielająca pożyczek, współpracująca z Serwisem za pośrednictwem partnera reklamowego;

- Link/łącze – przycisk, tekstu lub grafika, która po kliknięciu przenosi na nową stronę internetową.;

II. ZAKRES I TYPY USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Serwis prezentuje oferty wartościowych na rynku chwilówek i pożyczek ratalnych wraz z możliwością bezpośredniego przejścia do Firmy pożyczkowej po kliknięciu w dany Link.

2. Serwis nie jest stroną w procesie udzielania chwilówek (wszelkie pytania dotyczące procesu wnioskowania należy kierować do Firm pożyczkowych).

3. Serwis Tepozyczki.pl nie udziela chwilówek i pożyczek ratalnych.

III. ZASADY USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Wszystkie umieszczone materiały, treści i grafiki zostały zebrane w sposób rzetelny, jednak nie mogą być traktowane jako podstawa prawna np. artykuły, poradniki, rankingi i analizy ekspertów.

2. Materiały zawarte w serwisie tj. grafiki, zdjęcia, opisy, koszty, treści mogą nie być aktualne. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za możliwe opóźnienia w aktualizacji tych danych.

3. Linki do zewnętrznych Firm pożyczkowych wymagają włączonej usługi JavaScript w celu ich poprawnego działania.

4. Dodanie komentarza w Serwisie jest możliwe dopiero po akceptacji przez właściciela serwisu.Komentarze nie mogą zawierać obraźliwych treści lub zawierać spam i łącza do niebezpiecznych zasobów.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI.

1. Linki przekierowujące w Serwisie mogą przenieść Użytkownika poza obszar Serwisu, za który zawartość i działanie Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Właściciel Serwisu nie może odpowiadać za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.

1. Linki przekierowujące w Serwisie mogą przenieść Użytkownika poza obszar Serwisu, za który zawartość i działanie Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Właściciel Serwisu nie może odpowiadać za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.

2. Umieszczone w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy rozumieć jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich..

3. Zabrania się kopiowania w celu dalszej publikacji wszystkich treści i grafik umieszczonych w Serwisie. Zasoby te są chronione prawnie.

4. Zabrania się umieszczania komentarzy które naruszają prawo i są obraźliwe.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone komentarze.Odpowiedzialność za treści umieszczone w komentarzach ponosi ich autor.

6. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia komentarza Użytkownika łamiącego regulamin.

V. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM.

W celu korzystania z serwisu Użytkownik powinien zaopatrzyć się w (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:

1. Dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza co najmniej 0,5 Mb.

2. Oprogramowanie - System operacyjny: Windows XP, 7, 8, 10, IOS, Android.

3. Włączona obsługa JavaScript.

4. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Google Chrome 54+, Opera, Safari 5.1+, Android Browser 2.3+, iOS Safari 4+

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Właściciel dostarcza usługi na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik w chwili skorzystania z danej usługi w Serwisie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z usług Serwisu.

4. Rozpoczęcie korzystania z danej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.

5. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Serwisu.

6. Rezygnacja oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy o świadczenie Usług.

7. Właściciel Serwisu może w każdej chwili wstrzymać świadczenie usług z powodu prac technicznych, konserwacyjnych. Może też całkowicie zaprzestać udostępniać Serwis bez podania przyczyny.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącą udostępnionych usług do Właściciela Serwisu na adres e-mail biuro@tepozyczki.pl

2. Reklamacja powinna zawierać takie dane jak: Imię i Nazwisko, adres e-mail lub telefon, opis problemu będącego celem reklamacji.

3. Reklamacja zostanie dokładnie zweryfikowana i rozpatrzona w jak najszybszym terminie w formie elektronicznej.

Ta strona korzysta z plików cookies, co umożliwia rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer. Umożliwia to wygenerowanie strony www, opierając się głównie na jego preferencjach. Szczegóły zawarte są w zakładce: Polityka Prywatności. Korzystając, zgadzasz się na warunki tam zawarte.