Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

  • 1 000
  • 60 000
  • 120 000
  • 180 000
  • 240 000
  • 300 000

Na ile rat?

  • 10
  • 60
  • 120

Twoje Dane

Regulamin

Regulamin TePożyczki.pl

Przepisy dotyczące chwilówek
Zasady zaciągania pożyczek stanowią tylko i wyłącznie informacje i nie są one przepisami prawnymi. Każdy, kto zaciąga pożyczkę może od niej odstąpić w czasie 14 dni od chwili zawarcia umowy, ale pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tej decyzji kredytodawcę. Możliwe jest wcześniejsze spłacenie pożyczki, ale wiąże się to z opłaceniem odsetek za faktyczny czas korzystania, a także prowizji za jej udzielenie.

Kredyt w innym banku a pożyczka w tePożyczki.pl
Jeżeli Klient posiada kredyt w innym banku, a oprócz tego chce zaciągnąć pożyczkę w tePożyczki.pl, może skorzystać z opcji serwisu. Wówczas ważne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku pożyczkowego. Ma na to wpływ głównie informacja o stałych dochodach oraz realna ocena możliwości spłaty kolejnego obciążenia.

Potencjalni Klienci
Serwis tePożyczki.pl odznacza się tym, że udziela kredytów w zasadzie każdej osobie, która ubiega się o świadczenie. Klient musi jednak wykazywać realne możliwości spłaty obciążenie finansowego. Serwis tePożyczki.pl zapewnia dogodny system rat, a także ewentualne wydłużenie terminu ich spłaty, w razie nieprzewidzianych sytuacji. Ponadto opinie BIKu, KRD ani ZUS-u, nie są istotne dla firmy, ponieważ jej zadaniem jest udzielanie pożyczek bez zbędnych formalności.

Wymagane dokumenty
Celem serwisu tePożyczki.pl jest oferowanie Klientom pożyczek bez zbędnych formalności. Firmie głównie zależy na skuteczności oraz zadowoleniu Klientów. Jedyne warunki, jakie należy spełnić to: polskie obywatelstwo, ukończenie 18 roku życia, a także informacje o źródle dochodów, rencie lub emeryturze.

Wysokość kwoty pożyczkowej
Wysokość kwoty pieniężnej, jaką może nam pożyczyć serwis zależy głównie od możliwości spłaty zadłużenia. Kredyty w ramach serwisu tePożyczki.pl udzielane są głównie w wysokości od 300 zł, nawet do 120 tys. Najważniejsze jest to, że Klient unika zbędnych procedur, negatywnie wpływających na procedurę pożyczkową. Serwis gwarantuje skuteczność, a ponadto oferuje pomoc w chwili podejmowania decyzji o wyborze kredytu, poprzez realne ocenienie możliwości spłaty obciążenia.

Stopa RRSO pożyczki
Wskaźnik RRSO nie stanowi miarodajnego czynnika, ze względu na swoją nieproporcjonalność występującą przy dużych pożyczkach krótkoterminowych i częstych ratach. Szczegółowo jest to wyjaśnione w przykładzie: Kredytobiorca zaciąga pożyczkę o wysokości 100 zł i ma ją spłacić w ciągu tygodnia. Po upływie tego czasu musi oddać 101 zł. Wynika z tego, że RRSO wynosi 67,77%. Inna osoba zaciągnie pożyczkę na kwotę 100 zł na okres jednego roku, ale spłaci go w wysokości 167,77 złotych, zatem RRSO będzie na tym samym poziomie, wynoszącym 67,77%. Powyższy przykład nie obrazuje korzystności wynikającej z danej pożyczki krótkoterminowej.

Brak ukrytych kosztów
Klient, korzystając z ofert kredytowych serwisu tePożyczki.pl, w chwili podpisywania umowy jest informowany o wysokości spłaty całkowitego zadłużenia, stopie oprocentowania i terminach spłat. Oprócz tego serwis dysponuje grupą ekspertów, którzy są do dyspozycji Klientów. Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, a wszelkie wątpliwości czy niejasności zostaną rozwiane. Serwis szanuje Każdego Klienta i jego pieniądze oraz dba o to, aby osoba ubiegająca się o pożyczkę została zapoznana z wszystkimi opcjami przed podpisaniem umowy.

Opłaty kredytowe wynikające z umowy
Opłaty kredytowe są ściśle uzależnione od terminu spłaty kredytu i jego wysokości. Informacje odnośnie opłat są zawarte w formularzu znajdującym się na stronie.

Wniosek pożyczkowy
Każda oferta jest przygotowana w oparciu o wysłane do serwisu poprawne dane osobowe. Wypełnienie wniosku nie jest zobowiązujące dla Klienta i nie wiąże się z podpisaniem umowy.

Sposoby otrzymania pożyczki
Kiedy wniosek o pożyczkę trafi do serwisu, pracownicy zajmują się weryfikacja danych osobowych, rozpatrzeniem sytuacji i podjęciem decyzji. Kolejnym krokiem jest przelanie świadczenia na konto Kredytobiorcy.

Przedłużenie spłaty kredytu
Mając na względzie Klienta, przedłużenie spłaty rat kredytowych jest możliwe. Korzystając z takiej opcji, Klient nie natrafi na dodatkowe, czy ukryte opłaty lub też zmianę oprocentowania. Skorzystanie z niej jest możliwe po podpisaniu aneksu do umowy. W niej zawarte są warunki spłaty kredytu, do których należą min.: zmniejszenie wysokości raty oraz zwiększenie sumy odsetek. Maksymalny termin spłaty kredytu może być wydłużony o 2 lata.

Opóźnienie spłaty rat
Często spłata rat kredytowych we wcześniej ustalonym terminie nie jest możliwa. W razie nieprzewidzianych sytuacji losowych konieczne jest zawiadomienie kredytodawcy. Dzięki temu możliwa jest spłata rat w innym terminie. Wówczas całość sumy kredytu będzie zawierać odsetki wynikające z niespłacania rat w terminie. Jeżeli nie poinformujemy serwisu o kłopotach ze spłatą, może to wywołać naliczenie dodatkowych kosztów, które wynikają w tym przypadku z niewywiązywania się z umowy tj.: podwyższone odsetki, monity.

Nieuregulowane raty
Jeżeli nie spłacimy rat kredytowych, będzie to odebrane jako niewywiązanie się z warunków umowy. W takiej sytuacji instytucja bankowa może w ciągu 30 dni wypowiedzieć umowę oraz wymagać od Klienta, aby ten w całości spłacił zadłużenie. Dzieje się tak wówczas, gdy kredytodawca nie posiada historii spłat rat pożyczki lub informacji o zagrożeniu upadłością. Wszystkie procedury postępowania w takiej sytuacji znajdują się w umowie, która podpisana jest przez Klienta.

Weryfikacja
Weryfikacja następuje na podstawie przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego użytkownika. Opłata weryfikacyjna jest dobrowolna, jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Samo złożenie wniosku oraz weryfikacja nie daje podstaw roszczeniowych o udzielenie pożyczki. Wnioskujący o pożyczkę może spotkać się z odmową udzielenia pożyczki bez podania przyczyn.

Ta strona korzysta z plików cookies, co umożliwia rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer. Umożliwia to wygenerowanie strony www, opierając się głównie na jego preferencjach. Szczegóły zawarte są w zakładce: Polityka Prywatności. Korzystając, zgadzasz się na warunki tam zawarte.