Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego TePożyczki.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) ustanowiony jest dla serwisu Tepozyczki.pl prowadzonego przez Firmę Webdo z siedzibą Nowe Gizewo, 12-100 Szczytno, zarejestrowaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7451690364, REGON:362083920, e-mail: biuro@Tepozyczki.pl, dalej jako „Firma”.

II. DEFINICJE

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU TEPOZYCZKI.PL
1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie zgodnie z zasadami i zakresem wskazanym w Regulaminie.
2. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu:
- najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
- urządzenie z dostępem do Internetu,

Ta strona korzysta z plików cookies, co umożliwia rozpoznawanie danego użytkownika przez serwer. Umożliwia to wygenerowanie strony www, opierając się głównie na jego preferencjach. Szczegóły zawarte są w zakładce: Polityka Prywatności. Korzystając, zgadzasz się na warunki tam zawarte.